HSB Bostadsrättsförening Arenberga i Märsta

Stockholms län

Information

HSB Bostadsrättsförening Arenberga i Märsta hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sigtuna som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Arenberga i Märsta finns. I Sigtuna så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Arenberga i Märsta tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Arenberga i Märsta har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Arenberga i Märsta så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Sigtuna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Arenberga i Märsta har idag 714800-0057 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Albrektsson, Bo Eskil -Hübner, Karin Maria Margareta -Olsson, Elsy Ragnhild Gunilla -Silver, Göte Jan Lennart är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Arenberga i Märsta

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Arenberga i Märsta så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Albrektsson, Bo Eskil som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Hübner, Karin Maria Margareta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Sven-Erik som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Elsy Ragnhild Gunilla som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Silver, Göte Jan Lennart som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallström, Hans Ulrik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotBilands, Janis som är född 1939 och har titeln Suppleant, Lindblad Malmgren, Lena Marie-Else som är född 1948 och har titeln Suppleant, Wiberg, Bo Carl Ingemar som är född 1948 och har titeln Suppleant.