Bostadsrättsföreningen Skytten nr 1

Stockholms län

Information

714800-1626 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Skytten nr 1. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Skytten nr 1 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sigtuna som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Skytten nr 1 finns i.

Bostadsrättsföreningen Skytten nr 1 har varit registrerat sedan 1954-07-26 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Skytten nr 1 så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1996-01-01.

Bostadsrättsföreningen Skytten nr 1 är och det finns flera bolag i Sigtuna som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Skytten nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Engström, Micael John Magnus -Frisk, Bo Seved

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Skytten nr 1 så kan ni göra det på telefon genom 08-59035050 eller genom brev på följande adress:
Rosersbergsv. 27, 195 71, Rosersberg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostads- rätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Skytten nr 1 och det är Engström, Micael John Magnus som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Frisk, Bo Seved som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson Huusko, Teija Mirjami som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Michael Henrik som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Karl Kenneth som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Tommy Gustav som är född 1984 och har titeln SuppleantTrankell, Per Martin som är född 1976 och har titeln Suppleant, Wegner, Nils Olov som är född 1937 och har titeln Suppleant,