Riksbyggens Bostadsrättsförening Märstahus nr 2

Stockholms län

Information

714800-2228 är organisationsnummer för företaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Märstahus nr 2. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Märstahus nr 2 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sigtuna som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Märstahus nr 2 finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Märstahus nr 2 har varit registrerat sedan 1967-12-07 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Märstahus nr 2 så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2005-11-03.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Märstahus nr 2 är och det finns flera bolag i Sigtuna som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Märstahus nr 2 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Märstahus nr 2 så kan ni göra det på telefon genom 018-189733 eller genom brev på följande adress:
Heimdalsg. 26, 195 50, Märsta

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Märstahus nr 2 och det är Alfvengren, Christina Gunilla Maria som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Bengt Erik som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Karl Gustav Gunnar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindh, Live-Maud Susanne som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, del Bianco, Maurizio som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Eva Carina som är född 1962 och har titeln SuppleantLindell, Gustav Harry som är född 1941 och har titeln Suppleant, Markusson, Jan-Ivar som är född 1933 och har titeln Suppleant, Rosén, Anna Sofia som är född 1983 och har titeln Suppleant