HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sigtuna och HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta är ett Bostadsrättsförening och skapades 1986-06-02. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Sigtuna där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta ska trivas.

HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Sigtuna så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta är momsregistrerat och det har de varit sedan 1991-01-01.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta och det finns flera verksamheter som är det idag i Sigtuna.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Albrektsson, Bo Eskil -Bäcks, Nils Gösta -Larsson, Birgit Ingrid Maria -Mannerborn Friborg, Lena Anvor.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta är Albrektsson, Bo Eskil som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Bernhardsson, Karl Georg Thomas som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäcks, Nils Gösta som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Birgit Ingrid Maria som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Mannerborn Friborg, Lena Anvor som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Ellingsson, Kent Eskil som är född 1951 och har titeln SuppleantEngelin, Ellen Adela som är född 1924 och har titeln Suppleant, Hasselhuhn, Barbro Caesaria som är född 1934 och har titeln Suppleant, Sporre, Lena Margareta som är född 1965 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Märsta har 716419-6292 som sitt organisationsnummer.