Bostadsrättsföreningen Fasanen nr 9

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Fasanen nr 9 vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Sigtuna så är Bostadsrättsföreningen Fasanen nr 9 ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Sigtuna arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Sigtuna och i Stockholms län. Redan 1988-02-15 så skapades Bostadsrättsföreningen Fasanen nr 9 och bolaget är har ej F-skattsedel.

716420-1985 är organisationsnummret för bolaget som finns i Sigtuna.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Fasanen nr 9 och det finns många bolag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Fasanen nr 9 så går det att nå dem via telefon på 08-59255899 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Claes Höök i förening endera av Kerttu Mälarsten eller Johan Syrjälä.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Fasanen nr 9 är Höök, Claes-Göran Valdemar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Mälarsten, Kerttu Vilhelmiina som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Syrjälä, Johan Paul Urban som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Nannström, Ingela Matilda Kristina som är född 1960 och har titeln Suppleant, .