Bostadsrättsföreningen Sundveda Backe

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Sundveda Backe är ett av många företag som finns i Sigtuna. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Sundveda Backe finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Sundveda Backe som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1992-09-25.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Karlsborgsv. 105, 195 33, Märsta. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Sundveda Backe så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Sigtuna arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Sundveda Backe ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Sundveda Backe. Det finns flera företag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sundveda Backe är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sven Alkert och Roland Fransson, i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Sundveda Backe och det är följande personer, Alkert, Sven som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Almgren, Peter Hilding som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Hans Roland som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblom, Fredrik Andreas som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, af Schmidt, Barbro Margareta E som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Ylva Birgitta som är född 1957 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Sundveda Backe är 716422-6560.