Svenska Flytt Företagare Förbundet s3f, ek. för.

Stockholms län

Information

Svenska Flytt Företagare Förbundet s3f, ek. för. hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sigtuna som är den kommunen där Svenska Flytt Företagare Förbundet s3f, ek. för. finns. I Sigtuna så finns det många olika Ekonomisk förening och i Stockholms län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Svenska Flytt Företagare Förbundet s3f, ek. för. tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har ej F-skatt. Svenska Flytt Företagare Förbundet s3f, ek. för. har funnits sedan och 2005-02-24 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Svenska Flytt Företagare Förbundet s3f, ek. för. så kan ni göra det genom att skicka er post till Löfströmsv. 1, 172 66, Sundbyberg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-6270020.

Sigtuna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Svenska Flytt Företagare Förbundet s3f, ek. för. har idag 769608-3810 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Edmark, Sven-Bertil -Surtmann, Michael Erik är den som för stunden ansvarar för Svenska Flytt Företagare Förbundet s3f, ek. för.

Föreningen är en ekonomisk förening som skall arbeta med med- lemmar som aktivt arbetar för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, och har som syfte: att se till att medlemmarna följer de lagar och bestämmelser som gäller för branschen. att höja branschens status genom att ständigt kunna erbjuda sina medlemmar och deras anställda kompetensutveckling. att hålla sina medlemmar informerade om vad lagen kräver och dess ändringar rörande branschen. att verka för gemensamma insatser som kan minska medlemmarnas rörelsekostnader. att bidra och verka för den fria konkurrens som konsument och kund har rätt till. Föreningen skall också: om så önskas, företräda sina medlemmar mot marknad, media och myndigheter. erbjuda sina medlemmar juridisk, och andra för branschen kompetent expertis. ständigt söka vägar som ökar medlemmarnas logistik, och effektiv- isera medlemmarnas verksamhet. tillsammans hitta lösningar som bidrar till att minska miljö- utsläpp, och på sikt vara ledande i arbetet för en förbättrad miljö. se till att finna lösningar som värnar om sina medlemmar och deras anställdas välmående. kunna stödja medlemmarna och deras anställda med information som de själva har glädje av i sitt yrkesutövande.

I Svenska Flytt Företagare Förbundet s3f, ek. för. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Biguet, Rickard som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Edmark, Sven-Bertil som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundell, Stig Arne som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Surtmann, Michael Erik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, .