Carpe scientiam. Handelsbolag

Stockholms län

Information

I Sigtuna finns det ett Handelsbolag som heter Carpe scientiam. Handelsbolag. Det finns flera verksamheter som liknar Carpe scientiam. Handelsbolag i Stockholms län. Sigtuna är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1999-02-10 så har Carpe scientiam. Handelsbolag varit registrerat. Idag är Carpe scientiam. Handelsbolag och det finns fler verksamheter som är det i Sigtuna.

Vill man komma i kontakt med Carpe scientiam. Handelsbolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Syrénv. 6, 195 42, Märsta. Vi ni istället prata med Carpe scientiam. Handelsbolag så kan ni göra det på 08-288568.

Konsultverksamhet avseende kompetensutveckling utifrån ett internationellt perspektiv - föreläsningar, läromedelsproduktion,och pedagogisk metodutveckling. Verksamheten skall även omfatta utbilning skolverksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Gålnander, Sigbritt Kristina som är född 1947 och har titeln Bolagsman, Hammarström, Ulla-Britt som är född 1943 och har titeln Bolagsman, Madsen, Maud Anette som är född 1956 och har titeln Bolagsman, .

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. .

Carpe scientiam. Handelsbolag har 969657-0960 som sitt organisationsnummer.