TMU Sweden Kommanditbolag

Stockholms län

Information

I Sigtuna finns det ett Kommanditbolag som heter TMU Sweden Kommanditbolag. Det finns flera bolag som liknar TMU Sweden Kommanditbolag i Stockholms län. Sigtuna är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 2007-04-24 så har TMU Sweden Kommanditbolag varit registrerat. Idag är TMU Sweden Kommanditbolag och det finns fler bolag som är det i Sigtuna.

Vill man komma i kontakt med TMU Sweden Kommanditbolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Verkholmen 66, 907 88, Täfteå. Vi ni istället prata med TMU Sweden Kommanditbolag så kan ni göra det på 077-1960510.

På uppdrag av kunder med dieselfordon via modern teknik och anpassad utbildning medverka till lägsta driftkostnader genom optimerad bränslebesparing. På uppdrag av åkeriföretag ta reda på, sammanställa och bereda data som berör alla fordon i företaget och som leder till ökad effektivitet och ökad lönsamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag SH Marketing & Admin AB som är född och har titeln Komplementär, Connys Trafikskola Aktiebolag som är född och har titeln Kommanditdelägare, Hellman, Lars Olof Peder som är född 1963 och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av komplementären. .

TMU Sweden Kommanditbolag har 969726-6089 som sitt organisationsnummer.