Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag

Stockholms län

Information

Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sigtuna som är den kommunen där Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag finns. I Sigtuna så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Bristag. 24, 195 60, Arlandastad men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-59440960.

Sigtuna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag har idag 556096-8421 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -Enelius, Hans Rickard Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag

Bolaget skall driva åkerirörelse och transportförmedling, entreprenadrörelse inom schaktnings-, vägbyggnads- och byggnadsbranschen, framställa och tillhandahålla grus, makadam, singel och betong, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Enelius, Hans Rickard som är född 1960 och har titeln Extern VD, Lindholm, Jan Helmer som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eriksson, Anders Lennart som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Bo Gustav som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Sten Magnus Niklas som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Säfström, Knut Sten Eugen som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotHellman, Anders Gustav som är född 1972 och har titeln Suppleant, Pettersson, Tomas Gunnar som är född 1958 och har titeln Suppleant, Helmerskog, Stig Åke Tommy som är född 1953 och har titeln RevisorDahl, Leif Gunnar som är född 1953 och har titeln RevisorssuppleantEriksson, Knut Hans-Olov som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorHellgren, Jan Helge som är född 1927 och har titeln LekmannarevisorssuppleantDUO Revision AB som är född och har titeln Revisor.