ENOP Energioperatörerna Aktiebolag

Stockholms län

Information

ENOP Energioperatörerna Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sigtuna som är den kommunen där ENOP Energioperatörerna Aktiebolag finns. I Sigtuna så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. ENOP Energioperatörerna Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket ENOP Energioperatörerna Aktiebolag har haft sedan 2001-01-16. ENOP Energioperatörerna Aktiebolag har funnits sedan och 2001-01-16 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till ENOP Energioperatörerna Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Söderg. 26, 195 47, Märsta men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-59258800.

Sigtuna arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är ENOP Energioperatörerna Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

ENOP Energioperatörerna Aktiebolag har idag 556342-6203 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Sandberg, Bo Christer Karl-Ivar -Vänglund, Bengt Stefan är den som för stunden ansvarar för ENOP Energioperatörerna Aktiebolag

Bolaget skall anskaffa, administrera och leverera gatubelysning inom Sigtuna kommun samt bedriva därmed naturligt anknuten verksamhet i den utsträckning som är förenlig med kompetensreglerna i kommunallagen.

I ENOP Energioperatörerna Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Vänglund, Bengt Stefan som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Sandberg, Bo Christer Karl-Ivar som är född 1944 och har titeln Extern VD, Coloma, Pia Margareta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Frostberg, Kerstin Ann-Sofie som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Kockum, Frans Peter som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Balfe, Gunnar Manfred som är född 1942 och har titeln SuppleantLundström, Per Bengt Erik som är född 1959 och har titeln Suppleant, Tuhti, Gertrud Eva Christina som är född 1946 och har titeln Suppleant, Wallman, Claes Ragnar som är född 1954 och har titeln RevisorssuppleantTiedemann, Johan Otto som är född 1964 och har titeln LekmannarevisorLindström, Börje Axel Roland som är född 1930 och har titeln LekmannarevisorssuppleantPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.