Compass Group Service Management AB

Stockholms län

Information

Compass Group Service Management AB är ett av många verksamheter som finns i Sigtuna. Det är nämligen den kommunen som Compass Group Service Management AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Compass Group Service Management AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1994-05-02.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Compass Group Service Management AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6136200.

Sigtuna arbetar för att verksamheter som Compass Group Service Management AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Compass Group Service Management AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva ett brett utbud av tjänster inom ramen för Facilities Management samt företagsadministration. Med Facilities Management avses ledning, drift och samordning av: Kontors-verksamhetsservice och support som reception, växel, vaktmästeri, kontorsmaterial. Konsultverksamhet avseende företagsorganisation, arbetsprocesser. Fastighetsförvaltning såväl teknisk som ekonomisk. Lokalvård. Café- och restaurangverksamhet. Varuautomater. Konferensservice.

Firmatecknare för Compass Group Service Management AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Compass Group Service Management AB och det är följande personer, Siljhammar, Jonas Charles som är född 1968 och har titeln VD, Siljhammar, Jonas Charles som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Synnott, Paul Andrew som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Parish, Inger Gunilla Birgitta som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Fuhr, Anna Katarina som är född 1957 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Compass Group Service Management AB är 556486-7603.