Sigtuna Utbildningsservice AB

Stockholms län

Information

Sigtuna Utbildningsservice AB är ett av många bolag som finns i Sigtuna. Det är nämligen den kommunen som Sigtuna Utbildningsservice AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Sigtuna Utbildningsservice AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1996-01-01.

Sigtuna Utbildningsservice AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1994-10-24. Men sedan 1996-01-01 så har Sigtuna Utbildningsservice AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Bärmö, 193 91, Sigtuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Sigtuna Utbildningsservice AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-59253140.

Sigtuna arbetar för att bolag som Sigtuna Utbildningsservice AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Sigtuna Utbildningsservice AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva yrkesutbildning för förare av jordförflyttningsmaskiner, gräv- och schaktarbeten på entreprenad ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.

Firmatecknare för Sigtuna Utbildningsservice AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Sigtuna Utbildningsservice AB och det är följande personer, Wretler, Mats Erik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Wretler, Rut Kerstin som är född 1953 och har titeln Suppleant, Melin, Per Staffan som är född 1939 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Sigtuna Utbildningsservice AB är 556493-5640.