Sofikon AB

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Sigtuna och Sofikon AB är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Sofikon AB är ett av dem. Statusen för Sofikon AB är att Bolaget är aktivt.

Sofikon AB är ett Aktiebolag och skapades 1997-07-30. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Sigtuna där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Sofikon AB ska trivas.

Sofikon AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1997-01-01. I Sigtuna så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall utföra konsulttjänster åt svenska och utländska bolag i frågor avseende bankväsendet, beskattning och värde- pappershandel i Ryssland, erbjuda marknadsfrämjande åtgärder och reklam åt svenska företag på den ryska marknaden, genomföra ekonomiska analyser, utvärdering och optimering av investerings- och handelsprojekt i Ryssland, äga och förvalta tillgångar under former som inte strider mot lagen (1980:2) om finansbolag eller någon annan författning, exportera och importera livsmedel, idka handel med råsocker och vitt raffinerat socker såväl i fysisk form som på termin, bedriva konsultverksamhet med avseende på handeln med råsocker och vitt socker av varierande ursprung samt marknadsföring avseende råsocker, vitt socker och melass, mark- nadsföra mineralgödsel, exportera och marknadsföra dataprogram, bedriva skeppsmäkleri med avseende på frakt av bulkfartyg och annat tonnage ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Sofikon AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 1997-01-01.

Idag är Sofikon AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Sigtuna.

Vill man komma i kontakt med Sofikon AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-59250743.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Khokhrina, Alla -Rivelis, Nelly.

De som är på något sätt har med Sofikon AB är Khokhrina, Alla som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Rivelis, Nelly som är född 1955 och har titeln Suppleant, Rivkind, Anatoly som är född och har titeln Suppleant,Bosatt i land utanför EES, Forsman, Kjell Henning som är född 1949 och har titeln Revisor, Kjell Forsman Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .

Sofikon AB har 556543-3736 som sitt organisationsnummer.